nieuwsbrief

Vergadering van deelnemers 2022

Op 30 september 2022 was er weer een Vergadering van Deelnemers, in het Lees- en Ontmoetingspunt (LOP) in Molenhoek. In de statuten van de stichting hebben we vastgelegd dat bestuur en trainers jaarlijks een ontmoeting willen hebben met de deelnemers (lopers). Uitwisselen ideeën en ontmoeten zijn de belangrijkste ingrediënten voor deze bijeenkomt. Gelukkig is het […]

Opzet trainingen LOL vanaf maandag 6 december

Beste lopers, We nodigen jullie van harte uit ‘gewoon’ te komen lopen. We hebben als trainers enkele modellen uitgewerkt die én geoorloofd zijn binnen de coronamaatregelen én passen bij de trainer van dienst. Daardoor verschilt de opzet per trainingsgroep. De ochtendgroepen op donderdag en zaterdag vinden regulier doorgang op de vaste tijd en vanaf de vaste locatie […]

Schuiven naar boven