nieuwsbrief

Opzet trainingen LOL vanaf maandag 6 december

Beste lopers, We nodigen jullie van harte uit ‘gewoon’ te komen lopen. We hebben als trainers enkele modellen uitgewerkt die én geoorloofd zijn binnen de coronamaatregelen én passen bij de trainer van dienst. Daardoor verschilt de opzet per trainingsgroep. De ochtendgroepen op donderdag en zaterdag vinden regulier doorgang op de vaste tijd en vanaf de vaste locatie […]

Bericht van het bestuur en trainers – juli 2021

Beste LOL-isten, Een kort bericht zo aan het eind van dit bijzondere seizoen. De laatste trainingskilometers werden deze en vorige week door ons weggelopen. Vakantieplannen worden weer concreet. Er zijn inmiddels veel verruimingen en versoepelingen per eind mei ingegaan. Sporten buiten mag weer en buiten op het terras en binnen in de ‘natte horeca’  mag weer […]

Uit het Bestuur: einde en start seizoen

Dit is de laatste ‘uit het bestuur’ van dit seizoen 2019 – 2020. Einde seizoen 2019 – 2020. Met genoegen hebben we kunnen zien dat de weer opgestarte trainingen heel goed bezocht zijn, telkens met 10 lopers. De aanmeldingen en logistiek daaromheen verliepen soepel. Slechts één training kon niet doorgaan, het was gewoon te warm. […]

Schuiven naar boven