Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting L.O.L. Malden (hierna te noemen LOL) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website en de diensten van LOL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LOL verstrekt. LOL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum
  • Gegevens die nodig zijn voor het innen van de contributie indien u loopt of gaat lopen bij LOL
  • ICE (In Case of Emergency) contactgegevens

Waarom LOL deze gegevens nodig heeft

LOL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact met u te kunnen opnemen als u dat nodig is naar aanleiding van een vraag of opmerking die u gesteld heeft via een contactformulier.

Daarnaast kan LOL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader een aanmelding voor het deelnemen aan de hardlooptraining van LOL (het ‘lid zijn’ of ‘lid worden’).

Tenslotte kan LOL uw persoonsgegevens gebruiken voor het aanmaken van een login voor deze website waarmee u toegang verkrijgt tot de delen van de website die alleen voor ‘leden’ toegankelijk zijn.

Hoe lang LOL deze gegevens bewaart

LOL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen sprake is van deelname aan (‘lidmaatschap van’) LOL.

Delen met anderen

LOL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van LOL kunnen algemene bezoekgegevens bijgehouden worden, waaronder het IP-adres van uw computer of internetaansluiting en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LOL zal deze informatie alleen gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lolmalden.nl. LOL zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren

Beveiligen

LOL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LOL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LOL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LOL op via info@lolmalden.nl. www.lolmalden.nl is een website van Stichting L.O.L. Malden. LOL is als volgt te bereiken:

Postadres: Het Vlas 1, 6581 RA Malden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70567247
E-mailadres: info@lolmalden.nl

Schuiven naar boven