Uit het bestuur

Het trainersoverleg en een bestuursvergadering van LOL zitten meestal dicht bij elkaar. Niet zo vreemd want het ene overleg is een belangrijke bron van informatie voor het andere. Omgekeerd kunnen voorstellen en ideeën uit de groep deelnemers (lopers), al dan niet via de trainers, in het bestuur draagvlak krijgen. En hoewel het bestuur, ook voor Stichting LOL, een formeel orgaan is – er zijn steeds meer wettelijk regels om rekening mee te houden – streven we een informele sfeer na.

In ons vorige bericht hebben we Jeroen Peters als nieuw bestuurslid geïntroduceerd. Hij maakte onlangs zijn debuut in de eerste vergadering van 2022. We zijn blij met collega Jeroen; hij heeft de portefeuille ‘activiteiten’ overgenomen en is contactpersoon voor de gelijknamige commissie. Wist je dat er, naast deze, ook de bestuursportefeuilles sponsoring en website & communicatie zijn?

Loopgroepen: we constateren samen met de trainers dat de verschillende groepen weer goed bezet zijn. Gedurende het verloop van dit seizoen tot nu toe, en naarmate overheidsmaatregelen dat toelieten, zijn lopers over het algemeen weer volop actief geworden. Een handvol deelnemers heeft in 2021 afscheid genomen. Tegelijkertijd zijn er evenveel nieuwe deelnemers binnen gedruppeld in de afgelopen maanden waarmee het totaal aantal deelnemers weer nagenoeg op 100 komt. In het bijzonder wil het bestuur waardering uitspreken voor Stijn die als nieuwe trainer van de donderdagavond zijn rol enthousiast heeft opgepakt.

De aanwas van nieuwe lopers heeft wel consequenties voor de Beginnerscursus van LOL. De groepen van de woensdagavond, donderdagochtend en zaterdag, waar ‘geslaagde’ beginners gebruikelijk naar doorstromen, zitten vol. Dit is de belangrijkste reden waarom een nieuwe beginnerscursus nog niet kan worden gestart. Aan het begin van het nieuwe seizoen maken we een nieuwe afweging over het juiste moment hiervoor.

Lustrum of Meet? Zoals bekend bestond LOL in februari 2021 al weer 25 jaar als georganiseerd verband. Corona en de daarbij komende maatregelen hebben lustrum- en andere activiteiten onmogelijk gemaakt. Op voorstel uit de trainersstaf heeft het bestuur besloten van de aankomende traditionele Meet aan het eind van het seizoen een MeetXL te maken. Het wordt een Meet waarbij er ook aandacht zal zijn voor het jubilerende LOL. Meer uitgebreide lustrumactiviteiten vragen de nodige tijd; we overwegen in de zomer van 2023 (27,5 jaar) een ‘tussen-jubel’ te maken! De Activiteitencommissie is inmiddels aan de slag met de MeetXL. Op het vertrouwde moment maar op een nieuwe locatie. Wordt vervolgd!

Binnenkort volgt er een inventarisatie ronde onder de lopers i.v.m. een nieuwe ronde voor LOL-clubkleding. We werken aan een ‘deal’ met hardloopwinkel PK running e/o de leverancier zodat het LOL-blauwe reguliere shirt of de ‘long sleeve’ met opdruk tegen een aantrekkelijk bedrag besteld kan worden.

Ten slotte nog een bericht over de website en het onderdeel Lopend Vuurtje. De laatste brengen we sinds enige tijd nog slechts eenmaal per jaar op papier uit. Gedurende de rest van het seizoen wordt deze digitaal gevuld met verhalen van jullie. Voel je welkom om ervaringen of wetenswaardigheden met andere te delen! Een kort of iets langer bericht, een oproep voor een loopevenement of eigen weekend groepje, je kunt het kwijt in het online Lopend Vuurtje (redactie@lolmalden.nl). Nieuw is dat het bestuur in februari het door de redactie van de website (Bram, Leon, Anke, Petran) aangeleverde redactie reglement heeft vastgesteld. Daarmee worden berichten getoetst alvorens plaatsing. Geen heel spannende regels, toch zorgvuldig om te hebben.

En voor nu: op naar het voorjaar!

Kees, Jeroen, Karin, Christel, Louisa, Erik

Uit het bestuur

Geef een reactie

Schuiven naar boven