Uit het bestuur

We mogen weer … Aan de vooravond van de persconferentie, waarin de verruiming van de coronamaatregelen worden aangekondigd, heeft het bestuur weer een vergadering (ZOOM) gehad. Een reguliere vergadering met enkele buitengewone onderwerpen, dat wel. We nemen jullie graag even mee op warming-up tempo.

Hervatting trainingen

Ervan uitgaande dat het kabinet niet  ‘op de pauzeknop’ hoeft te drukken op 17 mei, worden de trainingen bij LOL officieel hervat op dinsdag 25 mei. De gewone beschermingsmaatregelen zijn nog van kracht en bekend, de groepsgrootte heeft een limiet van 30 personen. Dus lopers, maak van je loopgroepavond/-ochtend weer een ‘terugkerende afspraak’ in je (digitale) agenda, informeer je baas, gezinsleden en vrienden dat je dan even niet meer bereikbaar bent, zoek je blauwste LOL-shirt uit en kom lopen! Dat kan nog zo’n acht weken tot aan de zomerstop.

Trainers

Vorige maand hebben we nog een foto gedeeld van de trainersstaf, tijdens een wandelend overleg. Met dit bericht laten we weten dat de samenstelling vanaf het nieuwe seizoen gaat veranderen. Kort voor publicatie van dit bericht heeft Petran de donderdagavond groep geinformeerd over zijn besluit na 15 jaar te stoppen als trainer. Hoewel we de achtergrond van het besluit goed kunnen volgen, vinden vooral de collega-trainers het ontzettend jammer dat Petran stopt.

Petran maakt het seizoen 2020 – 2021 als trainer af en blijft als lid van LOL, “met plezier op donderdagavond hardlopen”!

Vacature trainer

We hebben dus een stevige uitdaging om in de ‘vacatures’ van de zaterdag en donderdagavond te voorzien. Voor het handhaven van een groep hanteert LOL een ondergrens van 10 betalende leden voor het specifieke trainingsmoment.

Trainers en bestuur hadden afgesproken om eerst een selectie van lopers uit LOL rechtstreeks te benaderen; in het laatste trainers-wandeloverleg zijn enkele namen genoemd. Met twee ervan hebben we een dun lijntje voor wellicht de toekomst. We hebben vooralsnog geen kandidaat voor een vaste trainer gevonden. De volgende stap die we willen zetten is het uitzetten van de vacature binnen de club én het benaderen van ons netwerk. Op korte termijn plaatsen we een profielschets op de website. Die zal door trainers gebruikt worden om in hun netwerk te delen. Ook de lopers vragen we om dat te doen. Belangstellenden kunnen zich bekend maken bij één van de trainers.

Op deze wijze hopen we voor de start van het volgend seizoen voldoende trainers te hebben om alle trainingsmomenten te kunnen bedienen.

Lopersbijdrage seizoen 2021 – 2022

Het bestuur heeft besloten om de lopersbijdrage voor het nieuwe seizoen eenmalig te verlagen met € 20. Uiteraard met als reden dat een groot deel van de ‘live’ trainingen in het huidige seizoen zijn komen te vervallen. Er is ruimte in de begroting om dit te doen, bovendien hebben de trainers begin van dit jaar afgezien van de tweede helft van hun trainersvergoeding. Die vergoeding zal weer betaald worden bij hervatting van de trainingen voor het resterende deel van het seizoen.

Vergadering van Deelnemers en Meet

Het bestuur heeft besloten om de jaarlijks te houden Vergadering van Deelnemers (juni) te laten vervallen. We vertrouwen erop dat in 2021 – 2022 de vaste LOL activiteiten weer regulier doorgang kunnen vinden. Over de Meet (juli) hebben we afgesproken dat we eind juni beoordelen of we mogelijk een Meet-achtige activiteit kunnen organiseren aan het begin van het nieuwe seizoen.

Lustrum LOL 25!

Het jaar 2021 had een behoorlijk feestelijk tintje moeten krijgen, uiteraard liep het anders. De verdere en definitieve ‘openstelling van de samenleving’ afwachtend, bepalen we in het najaar hoe en wanneer we alsnog onze lustrumactiviteiten willen organiseren. We laten onze verjaardag natuurlijk niet zomaar voorbij gaan, want we houden bij LOL van een feestje, zeker als we dat gezamenlijk kunnen vieren!

Christel, Jaap, Geert, Kees, Louisa, Karin, Erik

Uit het bestuur

Geef een reactie

Schuiven naar boven